Menu

МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ І МИ: СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ПОСТАТЬ МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ТА ЇХНЯ СУСПІЛЬНА ФУНКЦІЯ.

Posted · Add Comment

25 січня 2008

ДОПОВІДЬ У ПАМ’ЯТЬ д-р РОМАНА ЦУРКОВСЬКОГО

д-р АНДРІЙ КРАВЧУК — президент Університету Судбури, Онтаріо, відомий спеціяліст з питань історії Української Католицької Церкви

Після огляду наукових досліджень і видань про Митрополита Шептицького в Канаді та Україні, доповідач представив релігійні та політичні інтерпретації його поняття церковної єдності. Хоча Митроплит обстоював христіянський патріотизм і прагнув релігійної єдності насамперед в Україні, загальний процес зєднання у його баченні не обмежувався виключно до України, а був універсальним напрямком людства. Визначаючим фактором мислення Шептицького було також, що коли католицький світ шукав єдності шляхом навернення до римокатолицизму, Митрополит настоював на необхідність поваги до совісті людини і виключав спроби примусового навернення.