Menu

УКРАЇНСЬКА КОБЗАРСЬКО-ЛІРНИЦЬКА ТРАДИЦІЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.

Posted · Add Comment

4 жовтня 2007

проф. МАРИНА ГРИМИЧ — доктор етнології та фольклористики, спеціяліст у ділянці українського фольклору і звичаєвого права, письменник, професор Київського університету ім. Шевченка

Доповідь представила начерк історичного розвитку української кобзарсько-лірницької традиції в другій половині ХІХ та на початку ХХ ст. Доповідач подала характеристику виконавських регіональних шкіл (полтавської, харківської, чернігівської) на прикладі специфіки репертуару і художньо-поетичних засобів. Особлива увага була присвячена розглядові питання «генетики» кобзарських дум.