ПОГЛЯД В МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ ТА МАЙБУТНЄ: 60- ЛІТТЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМ. ШЕВЧЕНКА В КАНАДІ

Недавно Наукове Товариство ім. Шевченка (НТШ) в Канаді відзначало 60 років своєї діяльності. З цієї нагоди 24-го жовтня 2009 року у приміщенні КУМФу в Торонті відбулася Ювілейна Конференція, що зібрала велике число членів НТШ з різних осередків в Канаді, а також багато гостей, котрі долучилися до цієї урочистої імпрези. Вже у назві конференції –“Минуле, сучасне, майбутнє” – чітко окреслилась її головна концепція: висвітлити славні сторінки історії НТШ, оцінити теперішній стан Товариства, і накреслити перспективи його майбутнього розвитку.

Перша сесія, що тривала зранку, була присвячена огляду сучасної діяльності НТШ. Головний доповідач, голова НТШ в Канаді д-р Дарія Даревич, підкреслила, що найважливішою метою Товариства є плекання української науки та її гідна презентація як на всеканадському так і міжнародному форумі. Ця мета здійснюється через індивідуальну діяльність членів НТШ, реґулярне (щомісячне) проведення наукових доповідей, на які запрошені визначні науковці з усього світу, організацію конференцій, в тому числі і міжнародних, часто у співпраці з іншими науковими установами, та підтримку видань, важливих для розвитку українознавства у різних його ділянках. Важливими досягненнями Товариства є, зокрема, активне залучення науковців з України, що порівняно недавно прибули до Канади, та постійний зріст його членства – понад 220 осіб.

Зі станом Осередку НТШ в Едмонтоні ознайомив присутніх його голова, д-р Петро Саварин. Нагадавши про жваву діяльність НТШ у 1955-85 рр. – протягом тих років відбулося 100 наукових сесій та було прочитано 180 доповідей! – д-р Саварин з жалем ствердив, що тепер діяльність Товариства дещо сповільнилася. Все ж, найбільш успішна ділянка роботи в Едмонтоні – це видавнича справа, зокрема, нещодавно вийшов у світ п’ятий том “Західньо-Канадського збірника”.

Професор Люба Жук, відома концертуюча піаністка та педагог, розповіла про справи Осередку НТШ в Монтреалі, який вона очолює від 2008 року. Хоча, на її думку, діяльність Осередку за останній рік вдалося пожвавити, все ж і досі нерозв’язаним питанням є дослідження історії розвитку НТШ в Монтреалі, яка перебуває в забутті.

Осередом в Оттаві представляла його голова д-р Юлія Войчишин, що висловила подяку д-р Д. Даревич за ініціативу відновлення Осередку НТШ у столиці Канади. Тепер кількість членів Осередку помітно зросла і відбулося кілька важливих імпрез та цікавих доповідей.

Друга сесія конференції, що відбулася по обіді, була присвячена славному минулому НТШ. З історією Товариства ознайомив д-р Юрій Даревич. Присутнім було цікаво довідатися, що членами першого, матірнього Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові були видатні фізики сучасності Айштайн та Планк (очевидно, заходами нашого українського визначного фізика Івана Пулюя). Ілюструючи свою доповідь промовистими фотоматеріялами, проф. Даревич прослідкував найвайважливіші етапи розвитку НТШ в Канаді від моменту його заснування 1-го жовтня 1949р. в Торонті.

Змістовну та вичерпну інформацію про різні секції НТШ, що об’єднують науковців за фаховими інтересами, прочитав проф. Ігор Стебельський. Завершила другу сесію відеопрезентація мґр. Ірини Микитюк “Плеяда визначних членів НТШ в Канаді”, що висвітлила здобутки українських вчених у найрізноманітніших наукових ділянках.

На останній сесії накреслено перспективи НТШ на майбутнє. У обговоренні за круглим столом, який організувала проф. Марта Дичок, а переводив мґр. Роман Сенькусь, взяли участь д-р Микола Біланюк, д-р Марта Дичок, д-р Дагмара Турчин-Дувірак, д-р Юрій Мончак і студентка університету Мотря Спольська. В процесі дискусії, до якої активно залучилося багато присутніх в залі, викристалізувалося багато ідей, які сприяли б успішному подальшому розвитку Товариства. Серед них – необхідність реґулярних наукових конференцій, що залучили б більше молоді до Товариства, пожвавлення Web-сторінки, яка б краще розповсюджувала інформацію про діяльність Товариства, видання історії НТШ, та багато ін.

В рамцях конференції відбулася виставка видань НТШ яку підготовили мґр. Люба Пендзей і д-р Ксеня Кебузинська. Також Видавництво Торонтонського Університету влаштувано виставку своїх видань з українською тематикою.

Увечері, у бенкетовій залі “Княжий двір”, відбувся святковий бенкет, що став чудовим завершенням урочистого ювілейного святкування. Господарем вечора була проф. Марта Дичок, святочне слово на тему “Українська громада і наука” виголосив д-р Франк Сисин, з привітаннями виступили президент Конґресу Українців Канади мґр. Павло Ґрод і заступник голови НТШ в Америці д-р Григорій Грабович. Бенкетова імпреза супроводжувалась відеопрезентацією про історію НТШ в Канаді та найвизначніші наукові здобутки Товариства. Як конференція, так і бенкет зібрали велику кількість зацікавлених, а це ще раз переконало в тому, що українська громада справді знає і пишається своїми науковцями та активно їх підтримує.

Дагмара Турчин-Дувірак
референт преси НТШ

Члени НТШ присутні на Ювілейному Бенкеті: сидять зліва – В. Янішевський, М. Горбач, П. Савари, Л. Жук, Д. Даревич, Ю Войчишин, М. Дичок, Т. Джулинська. Стоять 1-ий ряд – К. Мариняк, І. Жук, Д. Турчин-Дувірак, М. Держко, І. Мороз, В. Ісаїв, Л. Пендзей, Л. Палій, І. Винницька, М. Трофи менко, О. Андрієвська, О. Струк, І. Мики тюк; 2-ий ряд – В. Бондаренко, І. Стебельський, Р. Жук, А. Ганьківський, Б. Колос, П. Потічний, М. Стех, Ф. Сисин, М. Біланюк, З. Татарський, Ю. Мончак, М. Павлюк, В. Остапчук, І. Винницький, Р. Сенькусь, Ю. Даревич, Г. Грабович.

Учасники круглого стола: д-р Даґмара Турчин-Дувірак, мґр. Мотря Спольська,д-р Микола Біланюк, д-р Юрій Мончак, д-р Марта Дичок.