Коротка історія Осередку НТШ в Монтреалі

Осередок НТШ в Монтреалі був заснований 1950 р. за ініціятивою о. д-ра Михайла Залеського та мґр-а Василя Бринявського. Першими членами Осередку були: іхтіолог і літературознавець д-р Юрій Русов, публіцист і політик д-р Дмитро Донцов, мистець і театрознавець Наталія Ґеркен Русова, д-р Ігор Федів, інж. Микола Базилевський, інж. Ілля Темертей, о. д-р (тоді ще мґр) Ігор Мончак.

Впродовж років до Осередку належали такі видатні особистості: д-р Марко Антонович, д-р Роман Олійник-Рахманний, проф. Ярослав Рудницький, проф. Радослав Жук та інші. Активними членами Осередку також були: проф. Ярема Келебай, мґр Орест Павлів, проф. Люба Жук, поет Володимир Гаврилюк, д-р Юрій Левицький.

Тут варто підкреслити, що д-р Юрій Русов і д-р Дмитро Донцов викладали в той час у франкомовному Монтреальському Університеті, де о. д-р Михайло Залеський очолював Український Відділ катедри Слов’янської Філології. Отож діяльність Монтреальського Осередку НТШ зосереджувалася в основному при цьому університеті. Там відбулися також наукові конференції. Програма першої конференції, у 1954 р., включала 10 доповідей, а в другій, у 1955 р., прочитано 13 доповідей для відзначення 700-ліття Коронування Короля Данила. Впродовж 1960-их і 1970-их років жива діяльність Монтреальського Осередку майже зупинилася.

У 1982 р. д-р Богдан Стебельський, голова НТШ в Канаді, переконав членів Осередку в необхідності відновлення діяльности НТШ в Монтреалі. Головою Осередку обрано проф. Ярему Келебая. Незважаючи на те, що Осередок у тому періоді нараховував лише 8 активних членів, від 1982 до 1998 р. НТШ в Монтреалі влаштувало ряд конференцій, симпозіюмів і доповідей. Важливіші з них такі: «До 100-ліття з дня народження Дмитра Донцова: Донцов і його концепція націоналізму» (1983),
„Історик Михайло Грушевський” (1984), „Слово о полку Ігоревім” (1987), „Ядерний вибух у Чорнобилі” (1996), „Літературна творчість Лесі Українки” (1996).

В період від 1998 до 2004 р. відбулися такі важливіші заходи Осередку: Ювілейні Збори з нагоди 125-ліття НТШ в Україні та 50-ліття НТШ в Канаді (2000), Конференція присвячена Митрополитові Андрею Шептицькому, у співпраці з Інститутом ім. Шептицького при Святопавлівському Університеті в Оттаві, щорічні доповіді про сучасне становище в Україні, які проходили в приміщеннях Університету Меꥳлл під еґідою Катедри Українських Студій при Оттавському Університеті та Монтреальського Осередку НТШ.

Від серпня 2008 р. Осередок очолює проф. Люба Жук і на сьогодні він нараховує 20 членів.


Фото 1. Осередок НТШ в Монтреалі. Перша наукова конференція НТШ в Монтреалі, 27-28 лютого 1954. На світлині управа і доповідачі. Зліва: д-р Марко Антонович, мґр Наталія Ґеркен Русова, д-р Ігор Федів, д-р Євген Вертипорох, д-р Юрій Русов, інж. Микола Базилевський, о. д-р Михайло Залеський, мґр Василь Бринявський, мґр Юрій Левицький.


Фото 2. Перша наукова конференція НТШ в Монтреалі, 27- 28 лютого 1954. Авдиторія в залі Монтреальського Університету.